Finn Rudaizky

Dansk Folkeparti

Opstillet i Københavns storkreds

Lokalkredse: Sundbyøster

Alder: 82

Titel: Borgerrepræsentationsmedlem

Bopæl: 1414 København K

Køn: Mand

Opstillet ved sidste valg: Ja

Profil hos Altinget

Profil opdateret den 15. juni 2015